Projekční ateliér RG architects studio vznikl jako volné pokračování ateliéru pod vedením Radomíra Grafka – RG projekt, který působil na architektonické scéně od roku 1995. Snahou ateliéru je vytvářet originální architekturu založenou na principech jednoduchosti, čistoty, rovnováhy a světla, která vychází z prvotních představ stavebníka a ze vzájemného dialogu s jednotlivými investory s důrazem na silný koncept, provedený detail a jedinečnost daného místa. V současné době tak má ateliér ve svém portfoliu řadu realizací, rekonstrukcí a projektů rodinných domů, rezidenčních vil, bytových domů, interiérů a staveb občanské vybavenosti navržených a postavených po celém území ČR, přičemž několik z uvedených realizací bylo publikováno v odborných časopisech. Stavby dvou rodinných vil ve Varnsdorfu a rodinného domu ve Velkém Šenově pak byly v anketě čtenářů časopisu Můj dům v roce 2013 a 2016 oceněny tituly Dům roku v kategoriích individuálních projektů.

Projektant Rumburk – Radomír Grafek, Zdeněk Navrátil

Pro jednotlivé stavebníky a investory nejen v okolí Rumburka provádíme zajištění kompletní inženýrské činnosti, včetně:

 • průzkumů,
 • analýz,
 • posudků,
 • zaměření současného stavu,
 • geodetického zaměření pozemku,
 • geologického a hydrogeologického průzkumu,
 • měření radonu.

Projekční a inženýrská činnost – projektové řízení

Zajistíme také vypracování všech stupňů projektové dokumentace a to od vypracování investičních záměrů, urbanistických a architektonických studií (STS) přes dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební řízení – ohlášení stavby  (DSP) až po dokumentace zadání stavby dodavateli (DZS) a dokumentace pro provedení stavby (DPS), vč. vypracování výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby a položkových rozpočtů stavby.

Jednotlivé stupně projektové dokumentace jsou  zpracovávány s důrazem na najití co možná nejoptimálnějšího urbanistického, architektonického, estetického, funkčního, stavebně-technického a technologické řešení stavby, s ohledem na celkovou ekonomiku a finanční náročnost navrhovaného díla.

Dále jsou pak tyto dokumentace rozpracovávány do podoby projektu interiérů a projektu zeleně a sadových úprav s důrazem na technicky vyřešený čistý detail, resp. na prostorovou, materiálovou a druhovou skladbu zeleně, ale i na celkovou kvalitu architektonického díla.

Projekty Rumburk

V průběhu jednotlivých projekčních fází je dále kladen důraz na vysoce kvalitní a velmi precizní zpracování projektové dokumentace a na vzájemnou komunikaci mezi architektem – stavebníkem a hlavním inženýrem projektu v rámci tzv. projektového řízení tak, aby vypracovaná dokumentace zachovávala veličiny : hmota – řád – poezie – místo – konstrukce – materiál – prostor – světlo – stín – textura – klima – zeleň – technologie – finance – člověk …. v rovnovážném stavu.

V rámci vlastního průběhu stavebních prací je pak zajišťován dohled nad vlastním prováděním jednotlivých prací v rámci výkonu autorského a technického dozoru stavby (ATD-ITD) tak, aby konečný výsledek prací odpovídal představám a přáním investora, ale i architekta…


 

Projekční ateliér RG architects studio vznikl jako volné pokračování ateliéru pod vedením Radomíra Grafka – RG projekt, který působil na architektonické scéně od roku 1995. Snahou ateliéru je vytvářet originální architekturu založenou na principech jednoduchosti, čistoty, rovnováhy a světla, která vychází z prvotních představ stavebníka a ze vzájemného dialogu s jednotlivými investory s důrazem na silný koncept, provedený detail a jedinečnost daného místa. V současné době tak má ateliér ve svém portfoliu řadu realizací, rekonstrukcí a projektů rodinných domů, rezidenčních vil, bytových domů, interiérů a staveb občanské vybavenosti navržených a postavených po celém území ČR, přičemž několik z uvedených realizací bylo publikováno v odborných časopisech. Stavby dvou rodinných vil ve Varnsdorfu a rodinného domu ve Velkém Šenově pak byly v anketě čtenářů časopisu Můj dům v roce 2013 a 2016 oceněny tituly Dům roku v kategoriích individuálních projektů.

Projektant Rumburk – Radomír Grafek, Zdeněk Navrátil

Pro jednotlivé stavebníky a investory nejen v okolí Rumburka provádíme zajištění kompletní inženýrské činnosti, včetně:

 • průzkumů,
 • analýz,
 • posudků,
 • zaměření současného stavu,
 • geodetického zaměření pozemku,
 • geologického a hydrogeologického průzkumu,
 • měření radonu.

Projekční a inženýrská činnost – projektové řízení

Zajistíme také vypracování všech stupňů projektové dokumentace a to od vypracování investičních záměrů, urbanistických a architektonických studií (STS) přes dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební řízení – ohlášení stavby  (DSP) až po dokumentace zadání stavby dodavateli (DZS) a dokumentace pro provedení stavby (DPS), vč. vypracování výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby a položkových rozpočtů stavby.

Jednotlivé stupně projektové dokumentace jsou zpracovávány s důrazem na najití co možná nejoptimálnějšího urbanistického, architektonického, estetického, funkčního, stavebně-technického a technologické řešení stavby, s ohledem na celkovou ekonomiku a finanční náročnost navrhovaného díla.

Dále jsou pak tyto dokumentace rozpracovávány do podoby projektu interiérů a projektu zeleně a sadových úprav s důrazem na technicky vyřešený čistý detail, resp. na prostorovou, materiálovou a druhovou skladbu zeleně, ale i na celkovou kvalitu architektonického díla.

V průběhu jednotlivých projekčních fází je dále kladen důraz na vysoce kvalitní a velmi precizní zpracování projektové dokumentace a na vzájemnou komunikaci mezi architektem – stavebníkem a hlavním inženýrem projektu v rámci tzv. projektového řízení tak, aby vypracovaná dokumentace zachovávala veličiny : hmota – řád – poezie – místo – konstrukce – materiál – prostor – světlo – stín – textura – klima – zeleň – technologie – finance – člověk …. v rovnovážném stavu.

V rámci vlastního průběhu stavebních prací je pak zajišťován dohled nad vlastním prováděním jednotlivých prací v rámci výkonu autorského a technického dozoru stavby (ATD-ITD) tak, aby konečný výsledek prací odpovídal představám a přáním investora, ale i architekta