Radomír Grafek se narodil v roce 1970 ve Varnsdorfu v severních Čechách. Po vystudování Stavební průmyslové školy v Liberci začal pracovat v různých stavebních firmách na pozicích mistra, stavbyvedoucího a rozpočtáře. Poté jako samouk začal samostatně projektovat a obdržel tak v roce 1997 autorizaci autorizovaný stavitel. Dále pak pracoval jako investiční technik na Městském úřadě ve Varnsdorfu, kde se při realizaci jednoho z projektů seznámil s architekty Borisem Šonským a Pavlem Janouškem z Liberce. Ti v něm v roce 2000 svým způsobem tvorby probudili zájem o architekturu, přičemž poté začal v roce 2003 samostatně tvořit v rámci vlastního ateliéru RG projekt a následně RG architects studio, ve kterém na svých projektech úzce spolupracuje i s jeho dlouholetým kolegou a stavebním projektantem Zdeňkem Navrátilem. V jeho portfoliu prací je možno nalézt od návrhu designu, interiérů, zahrad, rodinných domů, rezidenčních vil až po objekty bytové a občanské výstavby. Jeho tvorba je tak dále ovlivňována jednoduchým a minimalistickým směrem s fundamentálními prvky architektury: hmotou, objemem, proporcí, geometrií, opakováním, prostorem, materiálem, povrchem a světlem, a to vše ve spojení s daným místem, přírodou a člověkem…